Красногвардійський район. ДНЗ № 308

 Адміністрація

Завідувач - Клименко Людмила Олексіївна

Освіта - вища спеціальна

 

Загальний стаж педагогічної роботи - 35 років

                                     Категорія - спеціаліст "Вищої" категорії                                    

 

 

 

 

 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА ДНЗ № 308

                                           ВИСЛОГУЗОВОЇ Л.О.

Пріоритетні бачення майбутнього ДНЗ № 308

Традиції в ДНЗ

Освітні послуги в ДНЗ

Участь в системі виховної роботи

Звязок з другими установами

Інформаційний блок в ДНЗ

1.Відкрита театральна студія «Обдаровані діти нашого садка»

2. Відкриття в 2014-2015 році комплексу оздоровлюючих  процедур згідно діагностичного обстеження дітей (органи дихання та травлення).

3. Впровадження програми «Космос очима дітей» 2013-2014р.

1.НВК – 51- ДНЗ- Альтаїр.

2. «Ви запитуєте – ми відповідаємо» (круглий стіл для батьків).

3. Суботники «Співпрацівники і батьки завжди разом».

4. Творчі звіти дітей ДНЗ № 308.

1.Гуртки : хореографічний, аерокосмічний, театральна студія. (викладачі)

2. Батьки та бабусі – «Альтаїр».

3. Гурток « Природа та фантазія» (працює безкоштовно).

4. Робота з неохопленими дітьми, надання консультацій батькам.

Активна участь в системному  блоці виховної роботи:

- з молодими кадрами

-80% колективу.

- з  батьками (всеобуч).

- співбесіди

- консультації з батьками

«Чи правильно ви виховуєте дітей?» та ін..

 

1. Інститут ядерної фізики з 2014.

2. СУЗІРЯ – УМАКО-2013рік.

3. «Альтаїр» - постійно.

4. Центр педагогічних технологій.

Мала академія пед.. наук.

5. НВК – 51 – ДНЗ №308.

6. Поліклініка №3 – садок.

1. Розроблені, виготовлені яскраві інформаційні куточки для батьків.

2. Картина галерея (вихователями)

3. Інформаційні стенди для батьків:

- цивільна оборона,

- пожежна безпека,

- правила дорожнього руху.

4. Нова візитка ДНЗ.

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення методичною літературою

Відпочинок у колективі

Матеріальне забезпечення

Досвід роботи

Досягнення в номінаціях

Вклад керівництва

Придбано методичної літератури     800грн – методичний кабінет по 250грн кожна група.

1. Поїздка з керівниками в ліс восени (гриби).

2. Поїздка у Святогірську лавру  з сімями  працівників.

3. Весна – виїзд у Софіївський парк.

1.Премія МОП за сумлінну працю.

2. Премія по 57 ст. 3.Матеріальна допомога пед.. працівникам на оздоровлення.

4. Путівки дітям в оздоровчий табір.

1. Узагальнений досвід роботи «Казка – путівка в театр», вихователь Кравець Н. М.

2. Програма з аерокосмічної освіти дошкільників, (разом з УМАКО «Сузіря»

1.I - місце в районному конкурсі харчоблоків району.

2. I – місце мед. кабінет в місті.

3. Грамоти , подяки РВО співпрацівникам (Кравець Н. М, Кузнєцова О. М, Болвановська Л. О.,

Вислогузова Л. О.

4. I – місце тиждень безпеки в районі.

5. Грамота колективу у конкурсі «Джміль та бджілка».

1.Організація планування, активізація кадрів, заохочення до роботи, та контроль роботи кожного працівника.

2.Організація та робота котельної.

 

Звітування керівника ДНЗ

30 травня 2014 року відбулося звітування завідуючої  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №308"Веселка " Клименко Людмили Олексіївни перед педагогічним колективом та громадськістю.  Метою звітування було: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідуючої.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління  ДНЗ (ясла-садок) №308 "Веселка".

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Порядок денний:

Вибори голови та секретаря зборів.

Вибір лічильної комісії

Звіт завідуюча Клименко Л. О.

Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

Таємне голосування.

 

У своєму звіті Людмила  Олексіївна розкрила всі напрямки роботи, дала аналіз виконаної роботи, розповіла про досягнуті результати, а також про педагогічні та творчі здобутки. Наголосивши при цьому роль педагогічного колективу, системність та професіоналізм всього колективу.

 

В обговорені звіту взяли участь працівники дитячого садка та батьки вихованців, які в свою чергу високо оцінили роботу  ДНЗ (ясла-садок) №308 "Веселка" та керівника  Клименко Л. О., зокрема.

 

Рішення загальних зборів

 

1 Зміст освітньо-виховної роботи в ДНЗ відповідає вимогам соціального замовлення батьків і дитсадка. Педагогічний колектив ДНЗ досяг значних показників в освітньому процесі, що свідчить про всебічний розвиток дітей та творчі здобутки.

 

2. Матеріально-технічна база ДНЗ відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і потребує постійного оновлення.

 

3. Діяльність керівника  ДНЗ (ясла-садок) №308 "Веселка" за 2013-2014 навчальний рік оцінена на відмінно.

 

 

 

 Дошкільний

навчальний заклад (ясла - садок)

№ 308 «Веселка»

 

ЗВІТ

Завідувача

 

Клименко Людмили Олексіївни

перед колективом і громадськістю

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 308 «Веселка» розташований за адресою м. Дніпропетровськ  вул. Алтайська, 13.

 

Режим роботи:

 

6 груп – 10,5 годин

1 група - раннього віку

5 груп – садового віку

 

Дошкільний заклад працює з 5 – денним робочим тижнем.

 Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-       Конституції України

-       Закону України «Про освіту»

-       Закону України «Про дошкільну освіту»

-       Положення «Про дошкільний навчальний заклад»

-       Базового  компонента дошкільної освіти України

-       Закону України «Про охорону праці»

-       Закон України «Про дорожній рух»

-       Закон України «Про відпустки»

-       Закон України «Про мови»

-       Закони України «Про цивільний захист»

-       Програми «Дитина в дошкільні роки»

-       Програми «Дитина»

-       Програми «Впевнений старт»

А також відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

 

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створені умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формуванню їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Навчально – матеріальне забезпечення відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.2002р. № 509, типовому переліку обов’язкового обладнання навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі.

 

В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей, всі групи естетично оформлені, затишні, впорядковані меблями відповідно до віку дітей відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно – ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми Ігрові осередки обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.

 

В музичній залі представлені сучасні технічні засоби навчання: музичний центр, магнітофон, нетрадиційні дитячі музичні інструменти та дитячі інструменти відповідно програми.

Для задоволення потреб художньо – естетичного нахилу є різні види театру: ляльковий, пальчиковий, тіньовий  та настільний.

Для проведення занять з фізкультури є все необхідне обладнання «шведська стінка»; обручі, лави, мати, ребристі дошки, дуги, м’ячі, мішечки з піском для метання, кеглі, кільцекиди та матеріали для нетрадиційних видів оздоровлення дошкільників.

 

Медичне обслуговування дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безплатній основі. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи  в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, за фізичним розвитком дітей, за дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил.

  Кабінет  старшої медичної сестри утримується в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення.

Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Ізолятор розрахований для утримання однієї дитини.

Будівля знаходиться у належному стані, відповідає санітарно – гігієнічним нормам. Щороку проводиться поточний ремонт усіх приміщень, ревізія вентиляційних та каналізаційних систем, проведена повірка заземлення, манометрів, вагового господарства.

 

Територія закладу має огорожу по всьому периметру, кожна група має окремий ізольований майданчик з зеленими насадженнями, майданчики для дітей раннього віку знаходяться в безпосередній близькості від входу в приміщення.

На спортивному майданчику знаходиться футбольне поле, яма с піском для стрибків, фізкультурне обладнання для виконання основних рухів.

 

Встановлено лічильники електричної енергії, холодної води, водонагрівачі.

Харчоблок забезпечений необхідним технологічним обладнанням, витяжною вентиляцією. 

Частково замінено труби холодного водопостачання на 1 поверху.

В дошкільному закладі є в наявності протипожежний інвентар, пожежний щит, вогнегасники. Вчасно проводяться інструктажі. Працівники в закладі дотримуються Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей. 

  

Курси цивільного захисту при навчально – методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в м. Дніпропетровську  пройшли  завідувач Клименко Л. О., завгосп Болвановська Л. О., Вихователь – методист Лященко Н. Л., старша медична сестра Грицай О. Д.

Слід відмітити, що всі вихователі протягом навчального року брали активну участь у заходах, які були організовані міським управлінням освіти.

 

Майстер – клас для молодих спеціалістів показували вихователь        Фещенко Тетяна Анатоліївна на тему «Водичко – водичко умий моє личко», виховання в дітей культурно – гігієнічних навичок.

Вихователь Свидло Марина Миколаївна  показувала заняття з народознавства «В гості до бабусі Орисі».

 

Вихователь Задубровська Євгенія Борисівна  показувала методику проведення прогулянки, з елементами пошуково – дослідницької діяльності та використовуючи спадщину В.О. Сухомлинського.

 

Управлінська діяльність

 

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

-         Рада ДНЗ;

-         Батьківські комітети груп;

-         Профспілковий комітет;

-         Педагогічна рада;

-         Загальні збори батьків та членів трудового колективу;

-         Комісія ОП, ТБ.

У поточному році вирішувалися такі питання:

-         створення і поповнення розвивального середовища у всіх вікових групах

-         організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 – річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

 

За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. З цього питання цілий рік у закладі працював консультаційний пункт для батьків та дітей, які не відвідують дитячий садок, а також батьків закладу. 

Техніка безпеки

 

Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

Ця проблема ведеться в таких напрямках:

-         створення умов для безпечного перебування дітей в закладі;

-         організація догляду за дітьми;

-         робота з колективом по ОП, ТБ, БЖД;

-         навчально – виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

Проводилась тематична перевірка на тему: «Безпечні умови життєдіяльності в створенні розвивального середовища».

Кожен робітник проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.

 

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться тижні безпеки дитини і заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома»,  «ОБЖД».

 

Постійно поповнювали сайт дитсадка новою інформацією. Колектив працював над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу. Цікаві статті, фотогалерея, форум – це все сприяє відкритості в роботі закладу.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду було 26 звернень. Головними питаннями, які порушені під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до закладу. З ініціативи завідувача проводилась бесіда з батьками, які не систематично сплачували кошти за харчування.

 

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнити знання необхідні для навчання та виховання дітей. Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці:

-         батьківські збори;

-         індивідуальні консультації різних спеціалістів;

-         виготовлення саморобок разом з дітьми;

-         спільні виставки, до «Свята Осені», «Нового року», «Пасхи», «мамине свято», «Дню міста» (грамоти закладу активна участь) відмітити 4, 5, 7 групу, «Дні відкритих дверей» 4,5,6 групи.

 

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні проблеми, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

 

Організація харчування

 

У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей.

 

Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачу, батьківських зборів.

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та Радою з організації харчування, виховательом – методистом, старшою медичною сестрою та дієтичною сестрою.

Періодичний контроль проводять працівники санепідемстанції, організація по захисту прав споживачів, представників управління освіти.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ № 29 здійснюється згідно з                    « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами.

Багатодітні сім’ї за харчування сплачують 50%.

Діти – сироти, діти – чорнобильці – відсутні, діти інваліди по зору 2 чоловіка без оплати.

 

Дитячий садок – це особливий світ любові і добра, зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями в якому дитина пізнає навколишній світ і себе. Хочу подякувати помічникам вихователів і всьому обслуговуючому персоналу за внесок за створення сприятливих умов перебування дітей в закладі.

 

Питання організації предметно – ігрового середовища розглядалось на групових батьківських зборах, вихователями виготовлялись атрибути до ігор, придбано дидактичні ігри, настільно – друковані ігри, оновлювалися ігрові осередки в групах дитячими меблями.

Але є нащо звернути увагу 2013 – 2014 н.р.

-         матеріально – технічна база потребує поповненням посібників та іграшок відповідно до типового переліку обов’язкового обладнання та нової програми «Дитина в дошкільні роки»;

 Необхідно в наступному навчальному році всім групам підібрати нові методики та техніки навчання в роботі з дітьми..

Моніторинг знань, умінь і навичок дітей показав, що навчально – виховна робота протягом року велась на достатньому рівні.

Аналіз роботи з розвитку інтелектуальних здібностей через гру показав, що вихователі застосовують індивідуальні і групові форми, які допомагають виявити здібності дітей, розкрити їх потенціал.

 

Тому в наступному навчальному році необхідно спрямувати роботу на:

-         доповнення розвивального середовища;

-         покращення організації ігрових осередків, придбання сучасних ігор, іграшок, поновити дидактичний матеріал згідно програми «Дитина в дошкільні роки»;

-         підвищення ролі вихователя в організації діяльності дітей.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

 

                                                           Дякую за увагу!!